superlegalizácia

Superlegalizácia

je konzulárne vyššie overenie verejnej listiny, ktorá sa má použiť pred orgánom cudzieho štátu.

Ako spôsob overenia platí ak má byť slovenská verejná listina, použitá v štátoch, s ktorými nemá Slovenská republika dohodu oslobodenia od vyššieho overenia prostredníctvom dvojstrannej medzinárodnej zmluvy a ktoré nie sú členskými štátmi hore menovanej dohody.

Cena za kompletné zabezpečenie superlegalizacie (vrátane kolkov) sa pohybuje od 698,- Eur

Pre bližšie informácie, ako aj vypracovanie nezáväznej cenovej kalkulácie nás neváhajte kontaktovať. 


Verejná listina:

listiny, na ktorých je odtlačok pečiatky slovenského orgánu/úradu alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby) vydané slovenskými orgánmi vyžadujú na svoje použitie pred orgánmi cudzieho štátu alebo pred orgánmi v cudzine vyššie overenie (overenie pravosti) - osvedčenie tzv. Apostilou, alebo konzulárnu superlegalizáciu.

Apostila:

Slovenská republika pristúpila k haagskemu dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (tzv. Haagsky dohovor o apostille), čo zjednodušuje podmienky používania verejných listín vydaných orgánmi jedného zmluvného štátu na území iného zmluvného štátu. Vďaka tomu pre verejné listiny určené na použitie v SR ako i slovenské listiny určené na použitie v zmluvných krajinách dohovoru stačí na osvedčenie jej hodnovernosti, že orgán na to určený, opatrí takúto listinu jedným zvláštnym osvedčením-apostilou. Verejnú listinu opatrenú apostilou možno použiť bez ďalšieho overenia v ktoromkoľvek zmluvnom štáte dohovoru a pred ktorymkoľvek jeho orgánom.

Cena za kompletné zabezpečenie apostily (vrátane kolkov) sa pohybuje od 279,- Eur.

Pre bližšie informácie, ako aj vypracovanie nezáväznej cenovej kalkulácie nás neváhajte kontaktovať.

Apostil sa vydáva, ak sa má verejná listina použiť v niektorom z týchto štátov:

Členské štáty dohovoru:

ALBÁNSKO, ANDORRA, ANTILY, ANTIQUA A BARBUDA, ARGENTÍNA, ARMÉNSKO, ARUBA, AUSTRÁLIA, AZERBAJDŢAN, BAHAMY, BARBADOS, BELGICKO, BELIZE, BIELORUSKO, BOSNA A HERCEGOVINA, BOTSWANA, BRUNEJ DARUSSALAM, BULHARSKO, COOKOVE OSTROVY, CYPRUS, ČESKÁ REPUBLIKA, ČIERNA HORA, DÁNSKO DOMINIKA, EKVÁDOR ESTÓNSKO, FIDŢI, FÍNSKO, FRANCÚZSKO, GRÉCKO, GRENADA, GRUZÍNSKO, HOLANDSKO a HOL. HONDURAS, CHORVÁTSKO, INDIA, ÍRSKO, ISLAND, IZRAEL, JAPONSKO, JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA, KAZACHSTAN, KOLUMBIA, KÓREJSKÁ REP., LESOTHO, LIBÉRIA, LICHTENŠTAJNSKO, LITVA, LOTYŚSKO, LUXEMBURSKO a MACAO A HONG KONG, MACEDÓNSKO, MAĎARSKO, MALAWI, MALTA, MARSHALOVE OSTROVY, MAURÍCIUS, MEXIKO, MOLDAVSKO, MONACO, NAMÍBIA, NEMECKO, NIUE, NÓRSKO, NOVÝ ZÉLAND, PANAMA, POĽSKO, PORTUGALSKO, PRINCOV OSTROV, RAKÚSKO, RUMUNSKO, RUSKÁ FEDERÁCIA, SALVADOR, SAMOA, SAN MARINO, SEYCHELY, SLOVENSKO, SLOVINSKO, SRBSKÁ REPUBLIKA, SURINAM, SVÄTÝ TOMÁŠ A SV. KITTS A NEWIS SV. VINCENT, GRENADÍNY, SVAZIJSKO, SVATÁ LUCIA, ŠPANIELSKO, ŠVAJČIARSKO, ŠVÉDSKO, TALIANSKO, TONGA, TRINIDAD A TOBAGO, TURECKO, UKRAJINA, USA, VEĽKÁ BRITÁNIA, VENEZUELA