služby

Naša spoločnosť zabezpečuje preklady zo slovenského jazyka do cudzích jazykov, ako aj z cudzích jazykov do slovenského jazyka (cudzie jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk, český jazyk), vr. prekladov súdnymi prekladateľmi. Ďalšou činnosťou je výučba anglického jazyka v priestoroch firiemí, charakteristická individuálnym prístupom podľa požiadaviek jednotlivcov. Od roku 2009 spoločnosť rozšírila svoje aktivity o kompletné zabezpečenie superlegalizácie dokumentov do všetkých krajín s ktorými nemá Slovenská republika dohodu oslobodenia od vyššieho overenia.

Služby ktoré poskytujeme si možete pozriet v linkoch uvedených nižšie:

www.percipium.com
www.trustyourenglish.com
www.superlegalizacia.sk