o nás

Aktivity našej spoločnosti boli v začiatkoch zamerané na prekladateľské služby a výučbu anglického jazyka a od roku 2009 sme ich rozšírili o kompletné zabezpečenie SUPERLEGALIZÁCIE dokumentov.  Rozšírenie služieb bolo našou reakciou na požiadavky klientov, predovšetkým tých, ktorí  prejavili záujem pracovať v zahraničí,  ako aj obchodných spoločností vysielajúcich svojich zamestnancov pracovať do zahraničia.

Kompletne zabezpečujeme superlegalizáciu  dokumentov, ako sú doklady o vzdelaní, vypisy z registra trestov, justičné verejné listiny, certifikáty, súdne rozhodnutia o rozvodoch, matričné doklady.

Naše viacročné skúsenosti so  zastupiteľstvami krajín, s ktorými nemá Slovenská republika dohodu oslobodenia od vyššieho overenia, sú zárukou  expresného zabezpečenia  superlegalizácie. Individuálny prístup a spokojnosť našich klientov je našou prioritou.