Superlegalizácia

ako spôsob overenia platí pre dokumenty, ktoré majú byť použité v štátoch,
s ktorými nemá Slovenská republika dohodu oslobodenia od vyššieho overenia

Apostila

je vyšší stupeň overenia vo vzťahu k štátom, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky
vyššieho overenia zahraničných verejných listín